W dniu 20.04.2021 Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju zorganizowało na Wydziale Zarządzania UŁ webinar pt. “Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej”. Spotkanie poprowadziła dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ.

Celem spotkania była prezentacja i popularyzacja koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (Green HRM) dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, studentów oraz pracowników naukowych. W ramach webinarium szczególną uwagę zwróciliśmy na znaczenie idei zrównoważonego rozwoju dla implementacji praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, na rolę tych działań w poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw, a także na czynniki kształtujące gotowość pracowników do stosowania Green HRM. Prezentację ilustrowaliśmy wynikami naszych badań, w tym również najnowszego projektu, dotyczącego oczekiwań i gotowości pracowników wobec praktyk zielonego ZZL. Spotkanie miało także charakter praktyczny i interakcyjny, a uczestnicy mogli wziąć udział w 3 specjalnie przygotowanych konkursach. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w webinarze oraz za ciekawe pytania, a zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!