Zapraszamy na konferencję naukową
„Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”

Konferencja odbędzie się w trybie On-line (MS Teams)
w dniu 1 marca 2022. Serdecznie zapraszamy!

weź udział w naszych badaniach!

Aktualnie prowadzimy badanie pt.
„Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w organizacji”

Najnowsze wydarzenia

Szanowni Państwo, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ oraz Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale […]
W dniu 27.10.2021 w ramach XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021 przedstawiciele Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju (dr hab. Bożena […]
W dniu 10.06.2021 przedstawiciele Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju (dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i dr […]

Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju

Działa na Wydziale Zarządzania UŁ od 2019 roku

Celem działania Centrum jest rozwój i wymiana wiedzy, doświadczeń, wyników badań oraz promowanie i prowadzenie studiów dotyczących nowych trendów, dynamiki zmian oraz poziomu aktywności różnego typu organizacji dla realizacji Zrównoważonego Rozwoju w aspektach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Centrum podejmuje również szereg działań ukierunkowanych na wdrażanie i propagowanie idei Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania oraz na całym Uniwersytecie Łódzkim.

Kierownik Centrum: Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ

Szczegółowe cele działalności Centrum obejmują:

 • działalność naukowo-badawczą w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w różnych rodzajach organizacji oraz upowszechnianie jej wyników w kraju i zagranicą,
 • kształtowanie kompetencji związanych z zagadnieniami i narzędziami Zrównoważonego Rozwoju w biznesie i w życiu pozazawodowym,
 • upowszechnianie i popularyzację wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących Zrównoważonego Rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • promowanie Wydziału Zarządzania i Uniwersytetu Łódzkiego jako partnerów społecznie odpowiedzialnych.

Aby realizować swoje cele Centrum podejmuje określone działania:

 • naukowo-badawcze, np. projekty badawcze, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, organizacja wydarzeń naukowych i branżowych,
 • integracyjne, w szczególności wymianę doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w środowisku akademickim i społeczno-gospodarczym,
 • promocyjne, w szczególności prezentację dobrych praktyk działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. organizację debat i seminariów oraz opracowywanie raportów specjalistycznych,
 • edukacyjne, poprzez popularyzację działań, wiedzy oraz praktyki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Rada Programowa Centrum

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele wszystkich katedr działających na Wydziale Zarządzania UŁ

 • Dr hab. Wojciech A. Nowak, Prof. UŁ – Przewodniczący Rady Programowej
 • Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ
 • Dr hab. Dominik Drzazga
 • Prof. dr hab. Bogdan Gregor
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ
 • Dr hab. Jakub Marszałek, Prof. UŁ
 • Dr hab. Bożena Matusiak, Prof. UŁ
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ
 • Dr Agnieszka Orankiewicz
 • Dr hab. Anna Pamuła, Prof. UŁ
 • Dr hab. Jarosław Ropęga, Prof. UŁ
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk
 • Dr Agata Rudnicka-Reichel
 • Dr hab. Dariusz Trzmielak, Prof. UŁ
 • Dr hab. Mikołaj Turzyński, Prof. UŁ
 • Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska
 • Dr hab. Halina Waniak-Michalak, Prof. UŁ